Nasz zespół

Strona główna Nasz zespół

Radca prawny Karolina Ceglarek

Założyciel firmy

Doświadczenie zawodowe zdobywałam od 2011 r. przez pracę i współpracę z Kancelariami adwokackimi i radcowskimi (m. in. reprezentacja prawna w sądzie). W 2013 r. ukończyłam stacjonarne studia prawnicze na Uniwersytecie Opolskim broniąc pracę magisterską pt. „Autoryzacja wypowiedzi”. Jestem absolwentką studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2015) oraz z zakresu Audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej jednostek sektora finansów publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (2016). Ukończyłam aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach oraz zdałam egzamin radcowski uzyskując uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego.
Władam językiem angielskim w stopniu średniozaawansowanym.

Specjalizuję się w sprawach z zakresu:

  • prawa gospodarczego (prawna obsługa przedsiębiorców, windykacja należności),
  • prawa cywilnego,
  • prawa rodzinnego,
  • prawa karnego i wykroczeniowego,
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Adwokat Maciej Dodat

Doświadczenie zawodowe zdobywam od 2011 r. przez współpracę z Kancelariami adwokackimi i radcowskimi (m. in. sporządzanie projektów pism procesowych, umów, a kiedy już mogłem po rozpoczęciu aplikacji, zastępstwa prawne adwokatów i radców prawnych w sądach). W 2014 r. ukończyłem studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach broniąc, na ocenę bardzo dobrą, pracę magisterską z zakresu postępowania karnego pt. „Warunkowe umorzenie postępowania karnego”. Ukończyłem trzyletnią aplikację adwokacką, a następnie w sierpniu 2020 r. – po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego – zostałem wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie. Jestem również absolwentem studiów podyplomowych Zapobieganie pożarom i awariom, które ukończyłem w 2020 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Specjalizuję się w sprawach z zakresu:

  • prawa karnego i wykroczeniowego,
  • prawa cywilnego,
  • prawa rodzinnego,

Ponadto w kręgu moich zainteresowań pozostaje prawo dotyczące ochrony przeciwpożarowej.