O Kancelarii

Strona główna O Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Karoliny Ceglarek oferuje usługi z zakresu wielu dziedzin prawa skierowane zarówno do przedsiębiorców jak i klientów indywidualnych. Zapewniamy kompleksową i profesjonalną obsługę prawną, którą cechuje terminowość i indywidualne podejście do każdej zleconej sprawy. Zakres usług obejmuje reprezentację prawną przed sądami, organami administracji, organami ścigania, doradztwo prawne, sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych i pozaprocesowych oraz umów i porozumień, których szczegółowy zakres jest wyszczególniony w zakładkach Klienci indywidualni i Przedsiębiorcy.

Podchodząc indywidualnie do każdej zleconej sprawy wskazujemy klientom możliwe rozwiązania prawne dopasowanych do ich potrzeb wybierając te, które są dla nich najlepsze. Zespół kancelarii poprzez udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych stale poszerza posiadaną już wiedzę i umiejętności by móc świadczyć Państwu usługi prawne na wysokim poziomie w jeszcze szerszym zakresie. Klienci kancelarii są informowani o aktualnym stanie sprawy oraz dokonanych czynnościach na każdym etapie prowadzonej sprawy. Szczególną wagę przykładam do zachowania poufności i tajemnicy zawodowej.

Kim jesteśmy?

Doświadczonym i nastawionym na efekty zespołem specjalistów.

Co oferujemy?

Kompleksową obsługę prawną bez żadnych kompromisów.

Dlaczego my?

Ponieważ zadowolenie klientów jest naszym priorytetem.

Klienci indywidualni

Zakres usług dla klientów indywidualnych obejmuje pomoc prawną dotyczącą w szczególności:

  • spraw rodzinnych,
  • spraw spadkowych,
  • spraw cywilnych,
  • spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • prawa konsumenckiego,
  • spraw administracyjnych przed organami administracji publicznej, urzędami i sądami administracyjnymi,
  • spraw karnych.

Szczegółowy zakres usług świadczonych dla klientów indywidualnych dostępny jest w zakładce Klienci indywidualni.

Przedsiębiorcy

Zakres usług dla przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych takich jak osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (firmy), spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, stowarzyszenia, fundacje, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, jednostki samorządu terytorialnego obejmuje m.in. pomoc prawną obejmującą:

  • pomoc w odzyskiwaniu należności (windykacja należności),
  • doradztwo i sporządzanie dokumentacji w sprawach organizacyjnych i pracowniczych (np. umowy, regulaminy),
  • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami, organami egzekucyjnymi i administracyjnymi oraz innymi instytucjami.

Szczegółowy zakres usług prawnych na rzecz przedsiębiorców jest dostępny w zakładce Przedsiębiorcy.